Převodník Modbus TCP / DALI: R091

R091 je následník úspěšných rozhraní R090 a M090. Tento sériový převodník, který pracuje jako Modbus TCP server, řídí sběrnici DALI (Digital Addressable Light Interface), která může obsahovat až 64 předřadníků pro řízení osvětlení ve standardu DALI. R091 pracuje na sběrnici DALI (EN 60929 ed. 4:2011 Annex E) jako multimaster (collision avoidance/detection). Plní rovněž funkci zdroje napájení sběrnice (zdroj lze odpojit v případě, že na sběrnici jsou i jiná zařízení s funkcí zdroje).

Modbusová tabulka byla rozšířena o další sekce, které poskytují data o telegramech ze vstupních zařízení (input devices) a rozšiřují možnosti pro vysílání příkazů. Přibylo dalších 8 bloků, které umí vyslat telegramy s délkami 8, 16, 24 nebo 25 bitů, což umožňuje komunikaci i s nestandardními zařízeními.

Převodník dále obsahuje webové rozhraní pro manuální zadávání příkazů DALI včetně konfigurace sběrnice a diagnostických příkazů. R091 plně pokrývá funkce předchozích modelů R090 a M090. Jelikož se nejedná o triviální zařízení, katalogový list obsahuje několik příkladů povelování s popisem jednotlivých příkazů.