FCR011 – Regulátor fancoilu s napájením 230 V st

V případech, kdy není možné k fancoilu přivést malé napětí, pomůže FCR011 – regulátor fancoilu s napájením 230 V st. Regulátor má v sobě zdroj malého napětí i pro pokojový ovladač UC010. Skladba vstupů a výstupů, komunikace i funkce firmwaru jsou stejné, jako u oblíbeného regulátoru FC010, jen triakové výstupy pro termické ventily jsou určeny pro pohony s napětím 230 V st. Vhodné pohony jsou např. Siemens STE21.1, Danfoss TWA-Z, Sontay VT-TA-230 apod. Napájecí svorky jsou pro snazší servis odnímatelné.