DIP200 – Komunikativní čidlo pohybu a osvětlení

Pro řízení osvětlení ve společných prostorech, ale i pro spínání či blokování zónových regulátorů klimatizace slouží komunikativní kombinované čidlo Stelix DIP200. Na rozdíl od běžně používaných IR čidel pohybu obsahuje navíc spojité čidlo osvětlení, které měří v rozsahu 2 až 3000 lx, a komunikační rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTU. Díky tomu nabízí projektantům řadu topologií, které by byly s analogovými čidly složitější a nákladnější. Na stejnou sběrnici je totiž možné připojit i řídicí moduly pro spínání osvětlovacích těles.
stelix_topo

Při návrhu systémů s komunikativními čidly musíme na druhou stranu počítat s tím, že sběrnice Modbus pracuje na principu pravidelného dotazování zařízení ve funkci master, tedy obvykle PLC, které obsahuje řídicí program. Protokol Modbus nepodporuje spontánní telegramy řízené událostmi, jako je výskyt pohybu v zorném poli čidla či pokles osvětlení pod určitou hodnotu. Čím je na sběrnici více čidel (Modbusových adres), tím je přenos do PLC pomalejší. V krajních případech může zpoždění činit až několik sekund, což musí projektant respektovat. Čidla Stelix jsou proto vhodná pro chodby, haly, výrobní prostory, velkoplošné kanceláře, sklady a další místa, kde je nutné udržovat konstantní hodnotu osvětlení a případně osvětlení tlumit či vypínat při nepřítomnosti osob.

Čidla poskytují široké možnosti instalace díky šesti typům čoček pro různé úhly záběru a montážní výšky, včetně obloukové čočky pro snímání pohybu v uličkách mezi regály. Maximální výška instalace je až 15 m. Jako volitelné příslušenství se dodávají krytka na čočku k ochraně proti blízkému intenzivnímu zdroji světla a maska, u níž lze odstranit jednotlivé segmenty a tím vytvarovat požadovanou charakteristiku. Čidlo se tak dá přizpůsobit pro provoz v místech, kde hrozí jeho ovlivňování světlem nebo pohybem z jiného prostředí, odděleného např. skleněnou stěnou.

stelix