Nastavení Master – Slave u FC(R)010,011,013

Ve firmware release V104 (verze FW je vidět na štítku přístroje nebo v ModComToolu) došlo vlivem menších úprav k chybě: Pokud je Slave regulátor nastaven jako Slave, výstupy z Masteru nejsou na výstupy Slave regulátoru kopírovány. Pro zapojení Master – Slave musí být u Slave regulátorů nastavena konfigurace také jako Master.

Slave adresy, které začínají 10, 11, 12… atd., nastavení Master regulátorů a hardwarové zapojení zůstávají beze změn, podle katalogových listů.

Chyba se týká modulů FC010, FCR010, FCR011, FC013, FCR013 a odvozených zákaznických provedení se sériovými čísly v rozpětí 131100 – 135044. Omlouváme se za případné problémy, pro dotazy kontaktujte technickou podporu na support@nulldomat.cz.