Heslo do linuxových PLC (IPLC500, IPLC510, MXPLC-L, mark…)

Od února 2018 se mění administrátorské heslo do linuxových PLC. Původní heslo se tvořilo jako „sharkXXXX“, kde XXXX bylo poslední čtyřčíslí sériového čísla. Nyní je heslo pětimístné číslo, uvedené na štítku jako „code:“. Podstanice, kterých se změna týká, poznáte podle položky „code“ na štítku, viz obr.. Uživatel zůstává root.

code