Odolnost HT200 proti krátkodobým výpadkům napětí

Terminál s dotykovým displejem HT200 je určen pro použití v technologiích budov. Je napájen stejnosměrným napětím 9-36 V, typicky 12 nebo 24 V. Napájecí zdroj není součástí dodávky, využívá se stabilizovaný zdroj v rozvaděči. Při jeho volbě je třeba dát pozor na několik parametrů, které mohou mít vliv na správnou funkci zařízení.

V první řadě musíme dostatečně dimenzovat výkon zdroje s ohledem na další komponenty, které z něj budou napájeny. Jde především o vstupně-výstupní moduly, u nichž musíme počítat s možnou maximální spotřebou v okamžiku, kdy jsou sepnuta všechna výstupní relé. Rozdíl mezi typickou spotřebou modulu či kompaktního regulátoru a jeho možnou maximální spotřebou může být až násobný, např. u MCIO2 je při vypnutých relé spotřeba 2 VA, při všech sepnutých relé i binárních vstupech přes 5 VA.

Další důležitou vlastností je chování zdroje po krátkodobém výpadku napájení. Díky filtračním kondenzátorům na výstupu zdroje dojde při několikamilisekundovém výpadku na vstupní straně (230 V st) na straně výstupní pouze k pozvolnému poklesu a opětovnému nárůstu výstupního napětí. To může mít za následek nežádoucí reakci napájecí části HT200, kdy vnitřní zdroj terminálu zůstane ve vypnutém stavu. LCD displej a zelená napájecí LED jsou zhasnuté. Pro obnovení funkce je nutné zcela odpojit a připojit zdroj napájení.

Terminál HT200 byl testován podle ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením a vazbou – Část 2: Komerční vozidla se stejnosměrným napájecím napětím 24 V – Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení. Ačkoli zařízení není primárně určeno k instalaci v silničních vozidlech, vyhovělo všem testům normy kromě testovacího pulsu č. 4. V něm jde o simulaci poklesu napětí v síti vozidla při záběru startéru. Právě tento pokles má průběh podobný, jako krátkodobý výpadek napájení v rozvaděči:

test_puls_4

Parametry pulsu jsou dány normou, pro informaci: při 12 V jde o pokles Us = -6 až -7 V po dobu trvání desítek milisekund.

V případě, že k výše popsanému chování terminálu HT200 dojde, zkontrolujte prosím vlastnosti použitého zdroje napětí a případně zvolte takový napájecí zdroj (a jeho zatížení), aby nemohlo dojít k takto krátkodobému poklesu napájení na jeho výstupní straně (12 V).

[1]          Katalogový list HT200, Domat Control System, 2016

[2]          ČSN ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením a vazbou – Část 2: Komerční vozidla se stejnosměrným napájecím napětím 24 V – Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení