M090 – oprava chyby ve firmware

Ve firmwaru M090 V16 je opravena chyba při zápisu modbusovou funkcí F16 – ve starších verzích nebylo možné zapisovat více registrů najednou. Nový firmware je možné nahrát přes webové rozhraní M090 a po restartu se chyba již neprojeví.

Je nicméně nutné respektovat rozdělení paměti do sektorů a zapisovat v jednom povelu jen registry, které spolu funkčně souvisejí, např. intenzity předřadníků v přímém zápisu (registry 95…158), svítivost skupiny (registry 161…175) atd.

Ve firmwaru M090 V17 je opravena chyba: při použití rozšířených příkazů (273, 275, 277, 279) se pro adresy předřadníků 32-63 vracela hodnota posunutá o jednu pozici.

Nový firmware můžete stáhnout zde.

Za případné komplikace se omlouváme. Pro další dotazy kontaktuje technickou podporu Domat Control System, support@nulldomat.cz.