Nefunkčnost nastavení časových programů u webového přístupu k MiniPLC

U webového přístupu k podstanicím Domat MiniPLC IPLC201, IPLC301 a MXPLC může při použití novějších verzí webových prohlížečů, které se objevují přibližně od září 2014, nastat situace, kdy se editací týdenních časových programů přes webové rozhraní částečně smazala nebo poškodila tabulka s časovým programem.

Tato závada je způsobena tím, že autoři webových prohlížečů postupně přestali podporovat jednu z funkcí Javascriptu na vytváření nových HTML elementů. Dodavatel řídicího systému na tuto skutečnost nebyl upozorněn, a i kdyby byl, nebylo by možné bez aktualizace webového serveru v podstanici tento problém napravit.

Firma Domat Control System s.r.o. na tento problém reagovala a vydala novou verzi vývojového prostředí, která využívá jinou technologii, jež je s aktuálními prohlížeči kompatibilní.

Pro odstranění problému je nutné otevřít webový projekt v nové verzi vývojového prostředí SoftPLC HMI Editor, exportovat ho a nové HTML soubory nahrát do podstanice MiniPLC. Tento zásah není považován za bezplatný záruční servisní úkon, neboť webový přístup pracuje správně s verzemi prohlížečů, které byly nasazeny v době uvádění zařízení do provozu a následná nekompatibilita nevznikla vinou ani z popudu firmy Domat Control System s.r.o. ani jejích systémových integrátorů a distributorů. Aktualizace a oprava je tedy placená služba, která vyžaduje servisní výjezd nebo zaslání podstanice k dodavateli aplikace, který ji s pomocí nové verze editoru a zálohy projektu aktualizuje.

Je nám líto, že k podobným situacím dochází, a snažíme se je řešit k plné spokojenosti zákazníků. Technologie jsou bohužel dnes již tak komplikované a propojené, že podobná nekompatibilita může občas nastat.

Pro případné další informace kontaktujte technickou podporu firmy Domat Control System na adrese support@nulldomat.cz.