IPLC201/301/MXPLC – ve výchozím nastavení není definován TCP port, jméno a heslo

U PLC se sériovými čísly od 63000 do 71100 může dojít k situaci, kde ve výchozím stavu není na PLC nastaven TCP port 12345, jméno a heslo pro připojení. Místo nich je 0 a prázdné položky. Důsledek je, že s výchozími parametry není možné se na PLC připojit z IDE. Pro nápravu je nutné v Platform Configu tyto parametry nastavit na hodnoty 12345, admin a rw. Další projev chyby je ten, že po eventuálním uvedení PLC do stavu továrního nastavení není definována platforma (MiniPLC / MXPLC) a IP adresa, tudíž PLC není možné správně detekovat. Tento problém se odstraní ručním výběrem platformy v Advanced settings a následným ručním nastavením adresy (výchozí hodnoty jsou 192.168.1.37, maska 255.255.255.0, brána 192.168.1.1). Za chybu se omlouváme, do nových PLC je již nahráván správný konfigurační soubor.