Správná volba zdroje pro M095, M096

U převodníků M095 a M096 se vzhledem k použitému napěťovému měniči může projevit při nevhodné volbě napájecího zdroje občasné „zaseknutí“ převodníku. Napájecí zdroj musí odpovídat požadavkům EN 61000-6-2 ed. 3:2006 (EMC pro průmyslové prostředí), konkrétně EN 61000-4-11 ed.2:2005 (pomalé změny napětí a přerušení).

Pro správnou funkci je nutné dodržet dva parametry:

  • doba náběhu zdroje (rise time), která musí být max. 70 ms
  • monotónnost náběhu (a výpadku), tedy při náběhu nesmí dojít k poklesu napájení, při vypnutí nesmí dojít ke zvyšování napětí.

Pokud by se tento problém vyskytl, jako první volbu doporučujeme použít pro napájení M-Busových převodníků samostatný zdroj nebo transformátor na 24 V st, který není zatížen ostatními napájenými obvody (I/O moduly, procesními stanicemi, pohony klapek atd.), jež mohou mít na charakteristiku zdroje nežádoucí vliv.

Převodníky, dodávané po 16.9.2015, mají osazen jiný DC/DC měnič se zvýšenou odolností proti těmto úkazům, u nich by se tedy výše popsané chování nemělo objevovat.