Vývojové prostředí SoftPLC

Pro tvorbu řídicích algoritmů, tedy programování systému, slouží balík programů SoftPLC. V podstanicích jsou nainstalovány runtimy, které spouštějí projekt. Runtime může běžet i jako služba systému, takže např. nezávisí na přihlášení uživatele.

Součástí runtimu jsou i komunikační drivery jak pro I/O moduly Domat Control System, tak pro další standardní protokoly (Advantech, Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet, M-Bus, OPC klient) i pro některé cizí regulační systémy včetně JCI N2 Bus, Saia, Landis & Gyr P-bus, RWP, PRU atd. Pro integraci specifických sběrnic se používají převodníky, jako M090 pro řízení světel DALI, M085 a M086 pro integraci I/O modulů Landis & Gyr po sběrnici P-Bus, nebo M095 a M096 pro odečítání měřičů energií po sběrnici M-Bus.

Runtime může běžet i bez I/O modulů a komunikovat například jen přes OPC server nebo klient, a tak vyřešit regulační a řídicí úlohy v systémech pro sběr dat s komunikací OPC.

vyvojove_prostredi1

Projekt se tvoří v inženýrském a vývojovém prostředí – IDE v blokové logice, která poskytuje komfortní prostředek pro rychlou tvorbu aplikací.

Editor obsahuje komfortní knihovnu funkcí pro větrání, vytápění a klimatizaci. V knihovnách bloků jsou bloky základní analogové i digitální, matematické funkce včetně goniometrických a logaritmických, PID regulátory, časové programy (binární, vícestavové i analogové), čítače, alarmové bloky a speciální funkce pro použití v systémech VVK (rekuperace, rosný bod, ekvitermní křivka, průměrná teplota v čase, čtvrthodinové maximum, střídání čerpadel a kotlů, komfortní čítání energií atd.).

vyvojove_prostredi2

Pro uvádění do provozu slouží funkce testování komunikace, ve schématech jsou vidět aktuální procesní hodnoty a vybrané hodnoty lze zobrazit v grafu, což velmi usnadňuje ladění regulačních smyček. V editoru je kontextová nápověda, která podrobně popisuje jednotlivé funkční bloky a jejich chování včetně příkladů.

vyvojove_prostredi3

Obrazovky dotykového displeje, webové stránky a LCD menu se snadno tvoří v grafickém programu Touch Screen Editor.

Balík doplňují další programy:

OPC server pro integraci SoftPLC do cizích systémů

Touchscreen – modul pro obsluhu dotykového displeje, generování e-mailů a SMS.

PDA – grafický panel pro Windows Mobile a PocketPC

Webpanel – robustní webový server, který umožňuje obsluhu pomocí webového prohlížeče, s podporou vektorové grafiky a dynamické aktualizace hodnot včetně trendů.

vyvojove_prostredi4