Touchscreen a web panel

Grafické rozhraní pro obsluhu (HMI) je důležitou součástí řady programů SoftPLC. Tu lze ale využít nejen pro řídicí logiku SoftPLC s moduly Domat Control System: runtime může totiž běžet jen jako zdroj hodnot pro vizualizaci. V těchto případech se konfigurují pouze vstupní a výstupní proměnné a jejich komunikace, nikoli řídicí a regulační funkce, tedy pro nastavení komunikace nejsou zapotřebí znalosti algoritmizace řídicích systémů.

Aplikace Touchscreen potom slouží jako univerzální HMI rozhraní pro obsluhu desítek typů procesních automatů (PLC), které používají některý ze standardních komunikačních protokolů: OPC, BACnet / IP, Modbus RTU nebo TCP, M-Bus apod. Lze využít i SoftPLC drivery pro cizí systémy (Landis & Gyr, Saia, Advantech, Johnson Controls a další).

V programu Touchscreen Editor se vytvářejí grafické panely s texty, obrázky, ovládacími tlačítky, vloženými nebo celostránkovými grafy, hodnotami a dalšími objekty. Lze nastavit i průhlednost objektů. Rozlišení je volitelné, takže jako výchozí formát obrazovky vybereme některou z předdefinovaných velikostí, nebo zadáme vlastní. Díky tomu, že veškerá data jsou ukládána ve vektorovém formátu, ale Touchscreen umí přizpůsobit velikost panelu aktuálnímu rozlišení, takže při změně rozlišení displeje není nutné aplikaci překreslovat.

touchscreen2

Aplikace obsahuje generické okno pro správu alarmů včetně historie alarmů. Alarmy, definované v SoftPLC, je možné potvrzovat a mazat, přičemž všechny uživatelské akce jsou v historii zaznamenávány. Proti neoprávněnému přístupu je možné zadávání hodnot ochránit čtyřmístným číselným kódem. Potvrzování alarmů je možné nastavit jako nechráněné, což se někdy ukazuje jako výhodná možnost pro méně zaškolenou nebo příležitostnou obsluhu.

Touchscreen umožňuje i řízení technologií pomocí časových programů. Ty se podle potřeby definují v runtimu a ovládají pomocí grafického dialogu. K dispozici jsou tři typy časových programů: binární, vícestavový a analogový, který umožňuje zadávání libovolných hodnot v daných mezích. Nechybí ani programy výjimek pro definování prázdnin, svátků atd.

Jedna aplikace Touchscreen může po síti přistupovat k libovolnému počtu runtimů, na jeden runtime se může napojovat více aplikací Touchscreen. Tak můžeme instalovat topologie přesně podle potřeby a z různých míst ovládat vždy jen technologie, které operátorovi přísluší.

touchscreen1

Důležitou součástí aplikace je modul pro zasílání alarmových e-mailů a SMS zpráv. Pro každý alarm lze vytvořit samostatnou zprávu s definovaným adresátem, předmětem, obsahem zprávy atd. Pomocí SMS zpráv je možné i hodnoty měnit – opět podle formátů, které definuje autor aplikace, takže uživatel nemusí zadávat složité kódy, ale v podstatě si sám může určit, jak má řídicí SMS vypadat. Touchscreen má seznam povolených odesílatelů a zprávy došlé z čísel, která v seznamu nejsou, ignoruje.

Tvorba projektu v aplikaci Touchscreen Editor je velmi snadná – na školení SoftPLC je jí věnována jen necelá hodina. Uživatelé oceňují intuitivní prostředí, rozsáhlé možnosti kopírování a záměn textů i hromadné změny vlastností objektů, což vytváření projektu usnadňuje a zrychluje. Hotový projekt můžeme jedním stiskem tlačítka exportovat pro web. Panely jsou tak dostupné pomocí webového prohlížeče kdekoli na síti, a to včetně vložených grafů a možnosti měnit hodnoty. Touchscreen existuje i pro prostředí Windows Mobile a PocketPC a tak zpřístupní procesní data i na PDA, tablety, komunikátory a další přenosná zařízení.

Nad SoftPLC runtimem může pracovat kromě aplikace Touchscreen také OPC server. Je to rychlý a cenově bezkonkurenční způsob, jak do libovolného vizualizačního systému (který podporuje OPC technologii) zaintegrovat data, která můžeme definovat v SoftPLC. Za cenu licence SoftPLC runtime a s minimálními náklady na engineering je tak možné instalovat Modbus / OPC server, BACnet / OPC server, M-Bus / OPC server atd., přičemž na rozdíl od běžných OPC serverů zde ještě můžeme v SoftPLC runtimu pomocí funkčních bloků provést další matematické a logické operace (např. průměr, součty a rozdíly, maximum / minimum, čítače, převody jednotek atd.)!

Pro přenos dat do procesních automatů se sériovou komunikací pak můžeme použít Modbus RTU server: po lince RS232 nebo RS485 zpřístupníme data ze SoftPLC runtimu (tedy například z PLC všech výše zmíněných výrobců) jiným PLC, které komunikují jako Modbus RTU klient.