O systému

PŘEDNOSTI SYSTÉMU


webový přístup už od úrovně PLC; přehledná uživatelská grafika; flexibilita; rychlá a nenáročná montáž.systém je otevřený, pracuje na standardních platformách, v prostředí síti Ethernet a disponuje většinou protokolů používaných výrobci systémů řízení budov. Seznam komunikačních protokolů: zde (dopracování dalších protokolů na objednávku).

desítky variant protokolu M-Bus zaručují kompatibilitu s prakticky všemi výrobci měřičů


systém je ucelený od dispečerských pracovišť až po koncové prvky


sofistikované řízení energetické efektivity budov (např. podle předpovědi počasí).


Individuální technická podpora, servis a školení
Školicí středisko a  technická podpora, Praha – Klecany, Tel.: +420 739 638 563, Fax: +420 226 013 092
E-mail: support@nulldomat.cz

Topologie systému

topologie
Systém má plochou topologii, což usnadňuje projektování a umožňuje postupné rozšiřování systému bez zbytečných vícenákladů na hardware. Díky použití standardních sběrnic a komunikačních protokolů je snadné zaintegrovat cizí otevřené zařízení na libovolné úrovni. Webový přístup je možný již na úrovni procesních podstanic.
Více informací

Manažerský portál - Merbon ContPort

LOGO_ContPort_600
ContPort je cloudová služba pro energetickou analýzu – systém pro sběr a prezentaci dat a správu technologických celků. Obsahuje moduly pro servisní činnost (tickety), online přístup k datům, statistické moduly a možnost srovnávání technologií ve společné správě. Slouží při vyhodnocování energetických toků v budovách a umožňuje export zpracovaných dat do dalších systémů řízení podniku. Je ideálním nástrojem pro optimalizaci systému, efektivní úspory energie i služby performance contracting.
Více informací

Grafická centrála - Merbon SCADA

LOGO_SCADA_600 (1)
Informace o aktuálním stavu technologií poskytuje provozovateli vizualizační systém (SCADA), tedy přístup k datům v podobě tabulek, schémat s aktuálními hodnotami, grafů, alarmových a událostních přehledů a dalších informací.
Více informací

Regulátory a podstanice mark a wall

mark320_thumb
Jádrem řídicího systému jsou procesní stanice Domat Control System s runtimem Merbon RT, volně programovatelnou DDC aplikací s bloky univerzálními i specifickými pro VVK. Podstanice s dotykovou obrazovkou se ovládají pomocí grafického rozhraní. Pracují na platformách Windows XP Embedded, Linux i pod vlastním operačním systémem, podle nároků na aplikaci a komunikačních požadavků.
Více informací

Zobrazovací terminály

HT200_thumb
Dotykový terminál HT200 představuje elegantní a přehledný způsob, jak ovládat programovatelné podstanice s runtimem SoftPLC či Merbon.
Více informací

I/O moduly a převodníky

imio105_thumb
Vstupní a výstupní moduly Domat Control System představují standardizované rozhraní mezi řídicím systémem a technologií. Lze je využít jak pro řízení a regulaci, tak pro sběr dat v měřicích systémech. V sortimentu jsou standardní moduly (4/8 DO, 8 DI, 8 AI, 8 AO, čítače) i kompaktní moduly se skladbou I/O optimální pro zařízení VVK. V této úrovni se také integrují regulátory jednotlivých místností.
Více informací

Periferie a pokojové regulátory

Periferie
Kompletní řada periferií Domat Control System: čidla teploty, vlhkosti, tlaku, kvality vzduchu (VOC, CO2, ozón) a osvětlení se standardními výstupy pro venkovní i vnitřní použití. Termostaty pro vzduch i vodu, bezpečnostní prvky a další komponenty poskytují spolehlivé údaje vyšším vrstvám systému. Elegantní pokojové ovladače a čidla i v zákaznickém provedení a ventily do DN150 pro horkou vodu, vzduch i chladicí směsi nabídku doplňují.
Více informací