O systému

PŘEDNOSTI SYSTÉMU


webový přístup už od úrovně PLC; přehledná uživatelská grafika; flexibilita; rychlá a nenáročná montáž.systém je otevřený, pracuje na standardních platformách, v prostředí síti Ethernet a disponuje většinou protokolů používaných výrobci systémů řízení budov. Seznam komunikačních protokolů: zde (dopracování dalších protokolů na objednávku).

desítky variant protokolu M-Bus zaručují kompatibilitu s prakticky všemi výrobci měřičů


systém je ucelený od dispečerských pracovišť až po koncové prvky


sofistikované řízení energetické efektivity budov (např. podle předpovědi počasí).


Individuální technická podpora, servis a školení
Školicí středisko a  technická podpora, Praha – Klecany, Tel.: +420 739 638 563, Fax: +420 226 013 092
E-mail: support@nulldomat.cz

Topologie systému

topologie
Systém má plochou topologii, což usnadňuje projektování a umožňuje postupné rozšiřování systému bez zbytečných vícenákladů na hardware. Díky použití standardních sběrnic a komunikačních protokolů je snadné zaintegrovat cizí otevřené zařízení na libovolné úrovni. Webový přístup je možný již na úrovni procesních podstanic.
Více informací

Manažerský portál

Contport
ContPort je cloudová služba pro energetickou analýzu – systém pro sběr a prezentaci dat a správu technologických celků. Obsahuje moduly pro servisní činnost (tickety), online přístup k datům, statistické moduly a možnost srovnávání technologií ve společné správě. Slouží při vyhodnocování energetických toků v budovách a umožňuje export zpracovaných dat do dalších systémů řízení podniku. Je ideálním nástrojem pro optimalizaci systému, efektivní úspory energie i služby performance contracting.
Více informací

Grafická centrála

graf_centrala_thumb
Informace o aktuálním stavu technologií poskytuje provozovateli vizualizační systém (SCADA), tedy přístup k datům v podobě tabulek, schémat s aktuálními hodnotami, grafů, alarmových a událostních přehledů a dalších informací.
Více informací

Regulátory a podstanice mark a wall

mark320_thumb
Jádrem řídicího systému jsou procesní stanice Domat Control System s runtimem Merbon RT, volně programovatelnou DDC aplikací s bloky univerzálními i specifickými pro VVK. Podstanice s dotykovou obrazovkou se ovládají pomocí grafického rozhraní. Pracují na platformách Windows XP Embedded, Linux i pod vlastním operačním systémem, podle nároků na aplikaci a komunikačních požadavků.
Více informací

Zobrazovací terminály

HT200_thumb
Dotykový terminál HT200 představuje elegantní a přehledný způsob, jak ovládat programovatelné podstanice s runtimem SoftPLC či Merbon.
Více informací

I/O moduly a převodníky

imio105_thumb
Vstupní a výstupní moduly Domat Control System představují standardizované rozhraní mezi řídicím systémem a technologií. Lze je využít jak pro řízení a regulaci, tak pro sběr dat v měřicích systémech. V sortimentu jsou standardní moduly (4/8 DO, 8 DI, 8 AI, 8 AO, čítače) i kompaktní moduly se skladbou I/O optimální pro zařízení VVK. V této úrovni se také integrují regulátory jednotlivých místností.
Více informací

Periferie a pokojové regulátory

Periferie
Kompletní řada periferií Domat Control System: čidla teploty, vlhkosti, tlaku, kvality vzduchu (VOC, CO2, ozón) a osvětlení se standardními výstupy pro venkovní i vnitřní použití. Termostaty pro vzduch i vodu, bezpečnostní prvky a další komponenty poskytují spolehlivé údaje vyšším vrstvám systému. Elegantní pokojové ovladače a čidla i v zákaznickém provedení a ventily do DN150 pro horkou vodu, vzduch i chladicí směsi nabídku doplňují.
Více informací