Aktuality, Tiskové zprávy

Záznam webináře: Jak postupovat při oživování a servisování v ModComTool?

Webinář byl zaměřený na konfiguraci I/O modulů, pokojových regulátorů, ovladačů a fan coilů. Ukazovali jsme tipy a triky při konfiguraci více modbusových zařízení a nastavení registrů z modbusové tabulky.
Celý příspěvek

Přechod na RT 2.4.0.11 a dopady na projekt

Mezi verzemi Merbon RT 2.2.0.5 a 2.4.0.11 došlo na platformě FreeRTOS k významným změnám v organizaci a správě paměti v runtimu. Přechod na nejnovější verzi je sice obecně doporučován a někdy je i z důvodů rozšíření instalace nebo organizačních důvodů nutný, upgrade projektu a přechod mezi verzemi však může ovlivnit chování některých vlastností runtimu. Podívejme se na ně, abychom při přechodu na verzi 2.4.0.11 či novější postupovali správně.
Celý příspěvek

Nový katalogový list – UI6xx

V sekci Ke stažení - Katalogové listy přibyl nový katalogový list k UI6xx.
Celý příspěvek

Poslední expedice zboží

Poslední letošní expedice zboží bude probíhat do 21. 12. 2020 (včetně).
Celý příspěvek

Nestandardní rozsah pro měření teploty u UT090

Do oběhu se dostalo několik čidel UT090 která mají nestandardně nastavený teplotní rozsah pro měření teploty a to -25 – 60 °C místo obvyklých 0 – 50 °C. Čidla je možné použít, jen je nutné změnit rozsah pro vyčítání hodnot v prostředí Merbon IDE aby byly zobrazovány správné hodnoty měřené teploty.
Celý příspěvek

Záznam webináře

Jak postupovat při oživování a servisování v Merbon IDE?
Celý příspěvek

Programování a konfigurace MaR z hlediska bezpečnosti

Provozní praxe ukazuje, že ačkoli programovací nástroje a aplikace umožňují leckdy poměrně vysoký stupeň zabezpečení, jejich možnosti nejsou využívány - většinou z pohodlnosti nebo neznalosti, jak je správně nastavit. Zkusme se zamyslet nad následujícími tipy a tam, kde to dává smysl, je aktivně prosazovat.
Celý příspěvek

Upozornění na podvodné e-maily

V posledních dnech jsme zaznamenali pokus o zneužití naší společnosti prostřednictvím podvodných e-mailů podepsaných naším CEO. Rádi bychom Vás poprosili o zvýšenou opatrnost a důraz na bezpečnost.
Celý příspěvek

Projektování a instalace MaR z hlediska bezpečnosti

Podívejme se na klasickou topologii řídicího systému z bezpečnostního hlediska a pojďme najít několik pravidel, podle nichž by řídicí systém měl být projektován a instalován tak, aby byl schopný úspěšného předání provozovateli z hlediska kyberbezpečnosti – a zároveň se dal komfortně a účinně provozovat a servisovat.
Celý příspěvek

R560: univerzální náhrada za M504

Rádi bychom Vás informovali o ukončení prodeje modulu analogových vstupů M504.
Celý příspěvek