Merbon RUNTIME

LOGO_Runtime_600

Merbon RUNTIME je licence pro software, který zpracovává zkompilované projekty Merbon. Může pracovat pod OS Linux nebo Windows, například na serverovém PC nebo malém embedded zařízení. Počet proměnných a komunikačních kanálů v runtime je limitován pouze možnostmi hardwarové platformy. Merbon RUNTIME je součástí všech PLC řady Merbon, u nichž je licence součástí ceny PLC. Podpora Modbus RTU a TCP (klient/server), M-Bus a IEC 62056-21 pro komunikaci s měřiči energií. Komunikace i s podstanicemi SoftPLC je možná. Vzájemná výměna data interním SSCP protokolem po ethernetu i sériové lince. Pro integraci do klientů 3. stran nativně BACnet/IP server a externí aplikace OPC UA/DCOM server.

Použití:

  • systémy pro sběr a zpracování dat;
  • integrace cizích systémů, například měřičů nebo komunikativních čidel;
  • zákaznický vývoj PLC.

Nabízíme i portování Merbon RUNTIME na Vaši hardwarovou platformu. Ušetřete čas strávený vývojem a využijte ve svém řídicím systému komponenty Merbon!