Příklad projektu Merbon

Příklad projektu Merbon obsahuje technologická schémata, zapojovací schémata rozvaděčů, projekty Merbon IDE pro dvě podstanice a projekt Merbon SCADA (resp. zdroj v RcWare Vision) včetně grafiky. Projekt má ukázat jedno z možných řešení, jak přistupovat k tvorbě aplikačního softwaru pro podstanice mark… a grafiky pro Merbon SCADA. V tomto případě byl zvolen jazyk funkčních bloků (FUPLA), jazyk dobře čitelný a pro tento příklad velmi vhodný.
Projekt vznikl jako odpověď na časté žádosti o ukázkové projekty a má ilustrovat některé typické postupy a kroky a sloužit jako inspirace. Soubor není volně ke stažení jako ostatní programy a dokumenty, napište si o něj prosím na support@nulldomat.cz

Merbon_example