Merbon IDE

Aktuální verze

File downloadMerbon IDE 2.3.0.11 ER3 (94,7 MB) – 30/01/2019

 

File downloadMerbonOPC_x86.msi (8,1 MB) – 20/11/2017

 

PDFPoznámky k verzím

 

Informace k používání Merbon IDE 2.3.0.11

Přehrání RT z Merbon IDE 2.3.0.x u PLC mark100, mark120, mark125, mark150s, mark150, mark150/485s, mark150/485, IMIO100, IMIO105, ICIO200 a ICIO205 smaže nahrané složky na web server.

Žádáme všechny uživatele, kteří již mají nějakou verzi Merbon IDE na svém počítači nainstalovanou, aby používali výhradně aktuální verzi Merbon IDE. Aktuální verze obsahuje opravy několika nalezených chyb a obsahuje také úpravy pro zvýšení stability programu.
Program podporuje OS s .NET Framework 4.5 nebo novější – Windows Vista Service Pack2 nebo novější (Win7, Win8, Win8.1, Win10).

Konkrétní opravy, které byly provedeny u jednotlivých verzí, jsou k nalezení v okně „O programu“ v sekci „Poznámky k vydání“ nebo v PDF souboru výše.

Starší verze

File downloadMerbon IDE 2.3.0.8 ER3 (90,1 MB) – 23/04/2018

File downloadMerbon IDE 2.3.0.3 ER3 (85,2 MB) – 20/11/2017

File downloadMerbonIDE_x86_2.2.0.5.msi (50,5 MB) – 11/10/2016

File downloadMerbonIDE_x86_2.2.0.3.msi (50 MB) – 27/7/2016

File downloadMerbonOPC_x86_2.2.0.3.msi (7,9 MB) – 27/7/2016

File downloadMerbonIDE_x86_2.2.0.1.msi (52,6 MB) – 29/6/2016

File downloadMerbonIDE_x86_2.1.0.msi (45,3 MB) – 29/10/2015

 

Informace k používání Merbon IDE 2.3.0.3

Při přehrání RT z Merbon IDE 2.3.0.3 na PLC mark100, mark120, mark125, mark150s, mark150, mark150/485s, mark150/485, IMIO100, IMIO105, ICIO200 a ICIO205 dojde k vyresetování daných PLC do továrního nastavení. IP adresa bude změněna na 192.168.1.10, dojde ke smazání jak uložených proměnných, tak běžícího projektu. Dále také dojde k přepsání MAC adresy.Po přehrání RT je PLC nutno restartovat. Restartem PLC dojde k obnovení korektní MAC adresy.

Výše zmíněná PLC nedoporučujeme přehrávat „na dálku“. Nejbezpečnějším způsobem přehrání je tedy přehrání, kdy je PC s Merbon IDE ve stejné lokální síti jako PLC a bude tedy následně možno do PLC nahrát novou konfiguraci síťových parametrů.

Opravný nástroj a návod pro nahrání RT do FreeRTOS PLC: mark100, mark120, mark125, mark150, mark150s, mark150/485, mark150/485s, IMIO100, IMIO105, ICIO200, ICIO205. Nástroj je nutno použít pro výše uvedená PLC s verzí RT starší než 1.0.1506.47503 – verze s posledním pětičíslím menším než 47503.

PDFNávod pro přehrání Runtime na FreeRTOS PLC

 

File downloadRunTimeLoader