Merbon SCADA

Instalátory

File downloadInstalátor Merbon SCADA
verze 1.7.6 – 22/01/2021 – 267 MB

PDFPoznámky k verzím

 

Pro korektní provedení instalace je potřeba postupovat dle instalační příručky, která je ke stažení zde.
Požadavky na systém jsou:

  • Operační systém: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
  • Práva uživatele: Pro instalaci jsou nutná plná administrátorská práva.
  • HW požadavky:
    • 8GB RAM
    • 200GB HDD (doporučujeme SSD)
  • Pokud používáte virtuální operační systém, podporovanými virtualizačními nástroji jsou Hyper-V a VMware.

Editorem pro nastavení projektů Merbon SCADA je software RCware Vision. Prosím používejte vždy aktuální verzi, aby byla zajištěna správná funkce programu Merbon SCADA.

Na stránce https://merbonscada.domat.cz/ je k nalezení demo projekt. Uživatelské jméno je Domat a heslo je demo. Tento projekt je ukázkou, jak může reálný projekt vypadat a je na něm možno vidět vzhled a vyzkoušet chování Merbon SCADA.

Software Merbon SCADA vyžaduje pro svůj běh zakoupení licence. Případnou DEMO licenci je možné získat na školeních. Termíny školení jsou k nalezení zde.

Příručky

Instalační manuál
Implementační manuál – zjednodušená verze
Implementační manuál – rozšířená verze
Přehled funkcí
Uživatelská příručka – zjednodušená verze
Uživatelská příručka – rozšířená verze
Migrace služeb na nový hardware
Provozní informace

Starší verze

File downloadInstalátor Merbon SCADA
verze 1.6.6 – 09/10/2020 – 267 MB

File downloadInstalátor Merbon SCADA
verze 1.5.3 – 21/05/2019 – 241 MB

File downloadInstalátor Merbon SCADA
verze 1.4.2 – 20/12/2018 – 249 MB

File downloadInstalátor Merbon SCADA
verze 1.3.1 – 24/09/2018 – 235,1 MB