IPLC5xx – procesní stanice MiniPLC shark

Aktuální verze z 24.4.2017, build 55278

File downloadIPLC5xx – procesní stanice MiniPLC shark

 

Poznámky k verzím

2016.04.17 (build 55278)
NEW: Telecontrol driver editor(IEC 60870-5-104): podpora M_SP_TB_1 ASDU type (Single-point information s časovou značkou CP56Time2a)
NEW: Telecontrol driver(IEC 60870-5-104): podpora M_SP_TB_1 ASDU type (Single-point information s časovou značkou CP56Time2a)
NEW: RC File driver: editor http hlaviček pro webové dotazy
BUG-FIX: RC File driver: opraveno parsování proměnných Int64 (omezení rozsahu na Int32)
NEW: M-Bus – přidány nové měřiče
NEW: Mbus: podpora Signed BCD
2016.04.06 (v 0.9.16.0406)
NEW: CommLynx(Danfoss): podpora zápisu broadcasrt adresy (pečlivě kontrolujte parametry!)
BUG-FIX: Buderus driver: coprava komunikace – commError handling (A5 odpověď v normálním módu,  timeout normálního módu nezpůsoboval commError); oprava editoru – parametr code (hex formát v definici xml), do definice přidány nové parametry
BUG-FIX: SolarLog meteo: opravena volba CRC – za určitých podmínek byly akceptovány chybné CRC
BUG-FIX: Elcor driver: oprava archivního čtení – nedokumentovaný datový formát (bin vs BCD)

Informace k aktualizaci runtime:

Upozornění, postup aktualizace runtime na zařízeních IPLC5xx je určen pro zkušené uživatele tohoto typu zařízení. Pokud si nejste jisti v některém z níže uvedených bodů, odešlete zařízení na aktualizaci runtime zpět k nám do sídla společnosti nebo volejte technickou podporu.

Během aktualizace runtime zařízení neodpojujte z napájení. Před aktualizací zkontrolujte, že máte provedenou zálohu proměnných, konfigurace, aktuálního projektu, webu a LCD menu definice.

  • Připojte se k zařízení podle návodu popsaného zde: https://domat-int.com/produkty/online-navody/konfigurace-nahrani-programu-iplc510
  • Po připojení přes WinSCP nahrajte přímo do kořenového adresáře výše přiložený soubor softplcrt.sh. POZOR, je nutné tuto složku přenést binárně! (Pravý klik na složku, kterou chci přenést a zadat Nahrát a režim přenosu Binární.)
  • Poté spusťte příkazový řádek v Putty a spusťte z něj soubor příkazem: sh softplcrt.sh
  • Následně pokračujte potvrzením dialogů. Pro běžný případ přehrání RT bez další konfigurace postupujte podle níže uvedených potvrzení:

! WARNING ! This file overwrites existing files, continue (ay/N) ?  zadejte y
Keep old config file (AY/n) ? zadejte y
Old RT found. Delete (ay/N) ? zadejte y
Prerequisities complete. Ready to install. Continue (ay/N) ? zadejte y
File ‚functions.input.sh‘ exists. Overwrite (AY/n) ? zadejte y
Enable DIP switch 1 (AY/n) ? zadejte y
Run license HW info generator (ay/N) ? zadejte n
Run softplc configurator (ay/N) ? zadejte n
Autostart SoftPLC RT (ano yes/no) ? zadejte y
Edit soft_plc.config (ano yes/no) ? zadejte y
Configure LCD menu (ano yes/no) ? zadejte n
Enable softplc watchdog (ay/N) ? zadejte y

  • V případě, že se na konci objeví: „Finished. Check everything and reboot.“ Restartujte zařízení.