Přednáška „Projektování řídicích systémů budov“ na VUT Brno

Už 18. března spojí Domat znovu síly s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně.

Během dvou vyučovacích hodin se studenti seznámí s prací projektanta systémů MaR, s postupem při tvorbě projektu (určování datových bodů, volba PLC a periferií, kreslení technologických a zapojovacích schémat) a s významem jednotlivých částí projektu, jako je topologie systému, technická zpráva, přehledová a zapojovací schémata, seznam kabelů, půdorysy atd. Důraz je kladen na praktické zkušenosti ze staveb v ČR i v zahraničí.