Přednáška „Projektování systémů MaR v technických zařízeních budov“ na FEKT VUT Brno

Už 30. října spojí Domat síly s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně.

Během dvou vyučovacích hodin se studenti seznámí s prací projektanta systémů MaR, s postupem při tvorbě projektu (určování datových bodů, volba PLC a periferií, kreslení technologických a zapojovacích schémat) a s významem jednotlivých částí projektu, jako je topologie systému, technická zpráva, přehledová a zapojovací schémata, seznam kabelů, půdorysy atd. Důraz je kladen na praktické zkušenosti ze staveb v ČR i v zahraničí.