Školení projektantů MaR

Zveme Vás ve čtvrtek 11. října na školení projektantů MaR, zaměřené na novinky v sortimentu HW i SW Domat a základní pravidla pro tvorbu topologie systému i zapojování jednotlivých komponent.

Program školení:

9.00 – 10.00 Úvod, novinky, jejich možnosti a využití v otevřených systémech a při rekonstrukcích MaR.

10.10 – 10.50 Čidla a vstupně-výstupní moduly, napájení, společné země, pravidla pro instalaci a projektování. Integrace na úrovni podstanic, příklady z praxe.

10.50 – 11.30 Regulace jednotlivých místností, podlahové topení, fancoily, dynamické radiátory, zapojení master – slave a kritická místa při návrhu a oživování. Komunikace – topologie a délky sběrnic, zakončování atd.

11.45 – 12.25 Podstanice, propojování po Ethernetu, krátce o sítích, vazba na PC s vizualizací, dálkový přístup, webový přístup, databáze: specifikace a možnosti. Export do cizích systémů, otevřená rozhraní.

12.25 – 13.30 Příklady realizovaných projektů, diskuze, závěr. Po skončení možné individuální konzultace nad projekty.

Rádi Vás uvidíme ve školicím středisku v Klecanech, Třebízského nám. 424, 250 67 Klecany.

Přihlašujte se prosím na telefonním čísle 461 100 823 nebo na adrese info@nulldomat.cz, dotazy tamtéž.