Coneco Bratislava

Největší veletrh stavebnictví na Slovensku se uskuteční 27.-31.3. 2012. Součástí výstavy je i veletrh Racioenergia, kde se představí produkty a systémy pro úspory energie. Domat Control System bude vystavovat především řídicí systémy pro inteligentní budovy, sítě tepelného hospodářství a řízení obnovitelných zdrojů.

Číslo stánku Domatu bude upřesněno později.