Školení projektantů MaR – síťové technologie

Zveme Vás ve středu 21. září na školení projektantů MaR, zaměřené  na obecná pravidla pro projektování řídicích systémů v síťovém prostředí.

Program školení:

9.00 – 10.30 Úvod, integrace cizích systémů v síťovém prostředí, příklady aplikací.

10.45 – 12.15 Základní principy sítí Ethernet, pojmy a zkratky, kabeláž, konektory, pasivní a aktivní prvky, standardy, nejčastější chyby při projektování. Funkce technologické sítě, IP adresy, číslování, IP protokoly, porty, základy routování, NAT, DNS, úloha projektanta při budování technologické sítě

12.30 – 14.00 Síťové protokoly používané v technologiích řízení a regulace, příklady použití, vzorové topologie, síťová bezpečnost z hlediska projektanta. Koexistence technologické sítě s infrastrukturou zákazníka a internetem – příklady z praxe, bezdrátové sítě a jejich zabezpečení, VPN

14.00 – 14.30 Diskuze, závěr

Závěr kolem 15:00, pak volná diskuze a konzultace.

Rádi Vás uvidíme ve školicím středisku v Klecanech, Třebízského nám. 424, 250 67 Klecany.
Přihlašujte se prosím na telefonním čísle +00420 461 100 823 nebo na adrese support@nulldomat.cz, dotazy tamtéž.