Archiv rubriky: Poznámky k verzím


Uskutečněné

HT102 – nová verze firmware

Ve firmwaru HT102 V132 je od předchozích verzí opraven převod TPG při zápisu na SSCP, chování při výpadku komunikace, vyčítání proměnných vnořených do indicatoru a další drobné úpravy. FW je možné přehrát pomocí webového rozhraní terminálu.
Celý příspěvek

R065 – nová verze firmware

Ve firmwaru R065 V105 je od předchozí verze vylepšena stabilita a celkové chování převodníku. Je opraven problém při sniffování většího počtu světel.
Celý příspěvek

R060 – nová verze firmware

Ve firmwaru R060 V124 je přidána možnost SW resetu přes modbus, nově lze také eeprom převodníku uvést do defaultního stavu přes web a modbus. Ve FW V124 je taktéž vylepšena funkce autoadresace, dále jsou opraveny chyby scanování sběrnice MP-bus a defaultního nastavení síťové konfigurace. Při adresování pohonů na MP-bus sběrnici není nově časové omezení, proces je ukončen manuálně na webovém rozhraní převodníku.
Celý příspěvek

R091 – nová verze firmware

Ve firmwaru R091 V105 je od předchozích verzí vylepšena stabilita a chování při adresování světel a celkové funkci převodníku. Na webovém rozhraní přibila možnost zaznamenávat 3B/2B packety do event logu, dle nastavení v registrech/webu.
Celý příspěvek

Nová procesorová deska u zařízení HT101 a HT102

Nová procesorová deska se na HT101 týká sériových čísel od 147994 resp. u HT102 sériové čísla od 148040.
Celý příspěvek

Heslo do linuxových PLC (IPLC500, IPLC510, MXPLC-L, mark…)

Od února 2018 se mění administrátorské heslo do linuxových PLC. Nově je heslo pětimístné číslo, uvedené na štítku jako "code:".
Celý příspěvek

Nastavení Master – Slave u FC(R)010,011,013

Ve firmware release V104 (verze FW je vidět na štítku přístroje nebo v ModComToolu) došlo vlivem menších úprav k chybě: Pokud je Slave regulátor nastaven jako Slave, výstupy z Masteru nejsou na výstupy Slave regulátoru kopírovány. Pro zapojení Master - Slave musí být u Slave regulátorů nastavena konfigurace také jako Master.
Celý příspěvek

Odolnost HT200 proti krátkodobým výpadkům napětí

Napájecí zdroj není součástí dodávky HT200, využívá se stabilizovaný zdroj v rozvaděči. Při jeho volbě je třeba dát pozor na několik parametrů, které mohou mít vliv na správnou funkci zařízení.
Celý příspěvek

M090 – oprava chyby ve firmware

Ve firmwaru M090 V20 je opravena chyba řízení funkcí zap/vyp pomocí bitů v registrech 177 - 182. Předchozí verze neměly toto řízení funkční a zapsané hodnoty se přepisovaly do dalších registrů. Nový firmware je možné nahrát přes webové rozhraní M090 a po restartu se chyba již neprojeví.
Celý příspěvek

HT200 – chyba rozsahu analog setter, chyba zobrazení CZ znaků

Ve verzi HT200 – Merbon Menu Reader - MMR version: 1.00 RC14 může dojít k chybnému zobrazení mezí u analog setteru. Řešením je přehrát firmware aplikace na terminálu HT200 na verzi Merbon Menu Reader.
Celý příspěvek