Archiv rubriky: Poznámky k verzím


Uskutečněné

Nová procesorová deska u zařízení HT101 a HT102

Nová procesorová deska se na HT101 týká sériových čísel od 147994 resp. u HT102 sériové čísla od 148040.
Celý příspěvek

Heslo do linuxových PLC (IPLC500, IPLC510, MXPLC-L, mark…)

Od února 2018 se mění administrátorské heslo do linuxových PLC. Nově je heslo pětimístné číslo, uvedené na štítku jako "code:".
Celý příspěvek

Nastavení Master – Slave u FC(R)010,011,013

Ve firmware release V104 (verze FW je vidět na štítku přístroje nebo v ModComToolu) došlo vlivem menších úprav k chybě: Pokud je Slave regulátor nastaven jako Slave, výstupy z Masteru nejsou na výstupy Slave regulátoru kopírovány. Pro zapojení Master - Slave musí být u Slave regulátorů nastavena konfigurace také jako Master.
Celý příspěvek

Odolnost HT200 proti krátkodobým výpadkům napětí

Napájecí zdroj není součástí dodávky HT200, využívá se stabilizovaný zdroj v rozvaděči. Při jeho volbě je třeba dát pozor na několik parametrů, které mohou mít vliv na správnou funkci zařízení.
Celý příspěvek

M090 – oprava chyby ve firmware

Ve firmwaru M090 V20 je opravena chyba řízení funkcí zap/vyp pomocí bitů v registrech 177 - 182. Předchozí verze neměly toto řízení funkční a zapsané hodnoty se přepisovaly do dalších registrů. Nový firmware je možné nahrát přes webové rozhraní M090 a po restartu se chyba již neprojeví.
Celý příspěvek

HT200 – chyba rozsahu analog setter, chyba zobrazení CZ znaků

Ve verzi HT200 – Merbon Menu Reader - MMR version: 1.00 RC14 může dojít k chybnému zobrazení mezí u analog setteru. Řešením je přehrát firmware aplikace na terminálu HT200 na verzi Merbon Menu Reader.
Celý příspěvek

M090 – oprava chyby ve firmware

Ve firmwaru M090 V16 je opravena chyba při zápisu modbusovou funkcí F16 – ve starších verzích nebylo možné zapisovat více registrů najednou. Nový firmware je možné nahrát přes webové rozhraní M090 a po restartu se chyba již neprojeví. Je nicméně nutné respektovat rozdělení paměti do sektorů a zapisovat v jednom povelu jen registry, které spolu funkčně souvisejí, např. intenzity předřadníků v přímém zápisu (registry 95...158), svítivost skupiny (registry 161...175) atd.
Celý příspěvek

HT101 – chybné nastavení časových programů, časových proměnných a DHCP

HT101 – chybné nastavení časových programů, časových proměnných a DHCP U terminálu HT101 s verzí firmware v102 (do sériového čísla 85000) může dojít k chybnému zapsání údajů do časového programu na PLC. Chyba se projevuje při editaci časového plánu, kdy dojde k přepsání nejbližšího stejného přechodu. V této verzi firmware nelze přehrávat konfigurační soubor nebo firmware při použití DHCP a není podporována funkce časově omezeného spínače u objektu Digital setter.
Celý příspěvek

IPLC201/301/MXPLC s operačním systémem BECK – možnost zastavení síťové komunikace

U PLC s operačním systémem BECK a runtimem do verze V20150213 může dojít k náhlému zastavení síťové komunikace. Program běží, ale PLC není dostupné na ping.
Celý příspěvek

IPLC201/301/MXPLC – ve výchozím nastavení není definován TCP port, jméno a heslo

U PLC se sériovými čísly od 63000 do 71100 může dojít k situaci, kde ve výchozím stavu není na PLC nastaven TCP port 12345, jméno a heslo pro připojení. Místo nich je 0 a prázdné položky. Důsledek je, že s výchozími parametry není možné se na PLC připojit z IDE.
Celý příspěvek