Poznatky ze společné české expozice na EU PVSEC

Domat Control System se zúčastnil výstavy, spojené s konferencí EU PVSEC, která proběhla ve dnech 5.-9. 9. 2011 v Hamburku. Stánek Domat Control System byl součástí společné expozice dvanácti českých firem, organizované agenturou CzechTrade.

Firma představila otevřený monitorovací systém, který vzbudil zájem řady návštěvníků především díky tomu, že jeho koncepce se výrazně liší od běžných monitorovacích služeb: v řešení firmy Domat je veškerý hardware a software v plném vlastnictví zákazníka a nejsou tedy účtovány žádné měsíční poplatky, závislé na počtu monitorovaných střídačů nebo sond, což by u větších instalací vedlo během celé doby životnosti FVE k nezanedbatelným nákladům.

Systém Domat je navíc otevřený pro komunikaci s dalšími programy – pro dotazy na aktuální hodnoty i historické hodnoty z databáze lze využít zdokumentované rozhraní API. Tím se otevírají další široké možnosti integrace do firemních systémů zákazníka (ERP), fakturačních programů, webových portálů atd.

Hlavní témata veletrhu byla zvyšování účinnosti komponent, snadná a bezpečná instalace, skladování energie a životní cyklus energetických zařízení, šetrný k přírodě.

Na veletrhu vystavovalo celkem asi 900 firem z 38 zemí, nejsilnější zastoupení měli němečtí vystavovatelé, USA a Čína. U čínských výrobců bylo zajímavé sledovat výrazné zvýšení standardu expozic, řada firem již otevřela evropská zastoupení a snaží se přistupovat k zákazníkům přímo, bez distributorů. Účastníci konference konstatovali, že minulý ročník, pořádaný ve Valencii, měl podstatně silnější návštěvnost, což zřejmě souvisí s postupným sycením západoevropského trhu a především s výkupními tarify v jednotlivých zemích pro příští období.