Domat Control System členem Modbus Organization

Domat Control System se stal členem Modbus Organization, skupiny nezávislých dodavatelů a uživatelů automatizační techniky, kteří používají a propagují protokol Modbus. Hlavní aktivity organizace jsou účast na standardizačních procedurách, další vývoj protokolu, implementace na různá přenosová média a technická podpora a osvěta pro zákazníky. Součástí aktivit firmy Domat na tomto poli je i otevřenost popisů komunikace všech dodávaných zařízení (k veškerým komponentům, které Modbus využívají, jsou k dispozici tabulky a popisy registrů) a školení Modbus, jehož příští běh se koná v březnu 2012.

Protokol Modbus byl vyvinut v r. 1979 firmou Modicon. Během třiceti let se stal de facto standardem, skutečně otevřeným a nejrozšířenějším protokolem v průmyslových komunikacích. Je používán stovkami výrobců na tisících produktů pro přenos diskrétních i spojitých vstupně-výstupních i interních hodnot mezi řídicími a regulačními komponenty. Odhaduje se, že jen v Evropě a severní Americe je v provozu více než 7 milionů modbusových uzlů.