Dodávkou do Belgie systém monitoringu FVE načal novou firemní etapu

Domat Control System v těchto dnech dokončuje ve spolupráci s americkou firmou Advanced Energy monitorovací systém pro 1,68 MWp elektrárnu v Antverpách. Dodávka obsahuje 24 sběrných rozvaděčů s měřením stringových proudů, integraci střídačů Solaron a grafickou řídicí stanici.

„Je to naše první společná systémová dodávka do zahraničí. V České republice jsme s AE vloni realizovali několik projektů, na nichž jsme si ověřili možnost úzké spolupráce s výrobcem střídačů v bipolárním zapojení. V Belgii jde o střešní instalaci, umístěnou na logistickém centru významné belgické dopravní firmy. Budova je umístěna nedaleko moře a rozvaděče jsou vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám, někdy doslova prší slaná voda s pískem. Skříně jsme museli dovybavovat přídavným krytím. V posledním červencovém týdnu náš technik dokončuje softwarové práce a dálkové připojení na centrálu“, říká Radim Barša, obchodní ředitel segmentu obnovitelných zdrojů.

Domat Control System v červenci zahájil další obchodní rok. Plánovaný obrat uplynulého období, 55 mil. Kč, byl překročen o více než 39%, na čemž se hlavní měrou podílelo prudké zvýšení poptávky po monitoringu především českých fotovoltaických elektráren.

„Ke konci minulého roku jsme mysleli, že s koncem nových instalací v České republice se propadne i obrat v monitorovacích systémech. Skutečnost však byla zcela opačná; investoři vloni monitoring instalovat prostě nestíhali a teprve letos zjišťují, že pro řádný chod a tedy  projektovanou výnosnost musí být elektrárny doplněny systémem, který poskytne trvalý přehled o výrobních datech a alarmových hlášeních“, dodává Barša.

Podobná situace nastává i například v Itálii, kam Domat Control System připravuje dodávku – opět ve spolupráci s Advanced Energy – rozvaděčů a monitoringu pro soustavu elektráren o celkovém výkonu 55 MWp. Projekt by měl být dokončen během letošního podzimu.

Firma je dodavatelem systémů a komponent pro měření a regulaci větrání, vytápění, klimatizace a energetických celků. Vznikla v roce 2004, v roce 2008 zahájila aktivity v oblasti monitorování a řízení fotovoltaických elektráren. Přibližně 40 % obratu v obchodním roce 2010 tvořil vývoz. „Mám radost z toho, že podíl exportu se neustále zvyšuje. Úspěšné aktivity v zahraničí dokazují, že české technologie snesou přísné srovnání na mezinárodních trzích. Proto jsme se mimo jiné rozhodli stát se zlatým sponzorem konference Solar Energy Summit, která proběhne koncem října v Sofii“, poznamenává Karel Vytřísal, jednatel společnosti.

Ing. Jan Vidim