UI9xx, UI3x9 – oprava chyby ve firmware

U pokojových ovladačů s čidly CO2 došlo ve firmwaru verze 208 až 212 ke kuriózní chybě: Pokud je nastavena modbusová adresa beze zbytku dělitelná 5, tj. končí-li číslicí 0 nebo 5, čidlo CO2 neměří – ukazuje hodnotu 0 ppm. Oprava je řešena ve firmwarech verze 214 a 215:

UI9xx
- FW v214 pro ELT čidlo, deska D1051_V13
- FW v215 pro SenseAir čidlo, deska D1051_V15

UI3x9
- FW v215 pro SenseAir čidlo, deska D1176_V11

Pokud to ničemu nebrání, nejjednodušší způsob, jak se chybě vyhnout, je čidlo přeadresovat. Nový firmware rádi zdarma nahrajeme, ovladače je nutné zaslat zpět do firmy. Za případné komplikace se omlouváme. Aktuálně expedované ovladače již obsahují opravený firmware.