Certifikace podle ISO 27001

Už v roce 2014 prošla naše společnost certifikací podle ISO 14001 – systém environmentálního managementu, a následně ISO 9001 – řízení kvality pro vývoj, výrobu a distribuci systémů pro měření, řízení a regulaci větrání, vytápění, klimatizaci, energetických systémů a soustav a dalších technologických celků. Tento rok jsme se úspěšně recertifikovali a nově jsme držitelem ISO 27001 – standard pro systém řízení informační bezpečnosti v organizaci. Zahrnuje veškerá aktiva od dat, přes papírové dokumenty, informační a komunikační technologie, rozvoj kvalifikace zaměstnanců a technickou ochranu proti počítačovým podvodům.

AxiomSL Recognized for Exemplary Information Security Practices ...