qr_markmx

K čemu je QR kód na štítcích výrobků a na krabičkách

Autor: Ing. Jan Vidim

Určitě jste si všimli, že štítky na výrobcích obsahují kromě logotypu firmy a názvu výrobku i další informace. Jednou z nich je QR kód, který neslouží jen naší logistice: může montérům či programátorům poskytnout důležité údaje, užitečné při uvádění do provozu či servisu.

Kód obsahuje HTML odkaz ve tvaru http://domat.cz/s/[sériové_číslo_výrobku], např. http://domat.cz/s/090044. Jeho naskenováním do mobilního telefonu se otevře webová stránka s následujícími údaji:

qr_web

Obchodní název: Název výrobku tak, jak ho najdete v katalogu, ceníku i dalších materiálech. Pod obchodním názvem se výrobek běžně objednává.

Sériové číslo: Jednoznačná identifikace konkrétního kusu výrobku. Neexistují dva výrobky se stejným sériovým číslem. Sériová čísla mají všechna zařízení jako PLC, I/O moduly, převodníky, komunikativní pokojové ovladače a další aktivní nebo komunikační prvky. Periferie, jako čidla, termostaty nebo analogové pokojové ovladače, sériová čísla nemají. Sériové číslo je uvedeno i na dodacím listu.

Podle sériového čísla tedy dokážeme zjistit, komu byl výrobek prodán, nebo dokonce na jakou zakázku byl objednán. Tato informace může být důležitá v případě, že zákazník nebo poskytovatel služeb FM „zdědí“ řídicí systém a potřebuje vypátrat firmu, která ho instalovala a programovala.

Produktové číslo: To určuje technický stav výrobku – kombinaci hardwaru a firmwaru při vyskladnění. Jeden typ výrobku může být postupně dodáván s více produktovými čísly, pokud časem dochází například k redesignu desky, nasazení jiných typů součástek (z důvodu jejich dostupnosti) nebo úpravě firmwaru. Pro servis je důležité, že výrobky se stejnými produktovými čísly jsou navzájem zaměnitelné. Pokud objednáváte nový výrobek místo starého, jeho produktové číslo je důležitým údajem. Produktové číslo lze zjistit i pokud známe jen sériové číslo.

MAC adresa: u zařízení s rozhraním Ethernet je někdy důležité znát MAC adresu síťového rozhraní. Může být využita pro detekci zařízení na síti, konfiguraci inteligentních switchů nebo routerů při stanovování bezpečnostní politiky atd. MAC adresa je celosvětově unikátní a (u zařízení tohoto typu) ji nelze měnit.

Napájení: Před připojením napájecího napětí zkontrolujte, zda zdroj vyhovuje těmto požadavkům. Některá zařízení mají širší rozsah napájecího napětí, jiná vyžadují pouze střídavé napájení a podobně.

Příkon: Informativní hodnota – zahrnuje i případná další zařízení, která jsou ze zařízení přímo napájena, např. měřiče M-Bus u převodníků R095, R096.

Verze SW: Verze firmwaru, runtime atd. nahrané při výrobě. Ve skutečnosti může být v zařízení novější verze, pokud byla při uvádění do provozu nebo při servisním zásahu přehrána technikem.

Verze PCB: Verze desky nebo desek s plošnými spoji. Tento údaj lze zjistit z produktového čísla, zde slouží pro rychlejší orientaci při servisu, reklamacích a opravách.

PDF podklady: Odkaz na aktuální katalogový list – v praxi asi nejdůležitější položka. Katalogový list obsahuje popis produktu, zapojení svorek, návod k uvádění do provozu a další důležité informace.

Informační stránka může být otevřena i bez skenování QR kódu, jednoduše zadejte do webového prohlížeče adresu domat.cz/s a ve formuláři vyplňte sériové číslo výrobku. Databáze s údaji bude postupně rozšiřována, aby usnadnila práci při uvádění do provozu i servisu.

QR kód na produktu markMX:

qr_markmx