Změna ve vlastnické struktuře

Vážení obchodní partneři,

počátkem prosince došlo v životě naší firmy ke změně. Rádi bychom vám oznámili, že společnost Domat Holding s.r.o., která vlastní firmu Domat Control System s.r.o., v prvním prosincovém týdnu změnila majitele. Jejím novým vlastníkem je společnost ČEZ ESCO a.s., která ve firmě získala stoprocentní podíl.

Akvizice umožní další rozvoj firmy zejména na poli tuzemských systémových projektů a vývoje softwaru pro energetický management a odečty dat. Domat se tak stává stabilním partnerem zejména pro zahraniční trhy, kde je silné zázemí pro jejich úspěšné rozvíjení základní podmínkou. V rámci českého trhu chceme během příštích let zaútočit z druhého až třetího místa v oboru na první a stát se tak jedničkou v oblasti řídicích systémů budov a jejich technologií. Věříme, že vám budeme moci poskytovat ještě kvalitnější služby, a to především v oblasti cloudových řešení pro sběr dat a systému ContPort, které plánujeme intenzivně rozvíjet.

Na chod firmy, stávající portfolio výrobků a služeb ani vztahy se zákazníky tato změna nemá a nebude mít žádný vliv. Všechny „osoby a obsazení“ zůstávají zachovány. Jedním z jednatelů firmy je dále pan Karel Vytřísal. Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se této změny, rád vám je zodpoví a vysvětlí.

Těšíme se na další spolupráci!

Tým Domat Control System s.r.o.