Report z Domat Tour 2018

V minulých týdnech navštívila naše společnost v rámci Domat Tour 8 měst „Československa“. Celkově se akce zúčastnilo 121 zájemců, z nichž velkou část tvořili naši stávající zákazníci, ale také odborníci, se kterými se pravidelně potkáváme na veletrzích, konferencích i při jiných příležitostech. Nemalou část tvořili posluchači, se kterými jsme se díky Domat Tour setkali poprvé.

Věříme, že pro všechny zúčastněné bylo toto setkání přínosné a podařilo se nám osvětlit možnosti, prohloubit znalosti a celkově představit komplexní řešení systému Domat a že tato akce posloužila k navázání i prohloubení přátelských obchodních vztahů.

Děkujeme všem zúčastněným za podnětné dotazy, kvalitní příspěvky do diskuze, a v neposlední řadě skvělou atmosféru celého setkání.

Praha

Domat Tour Praha
Bratislava
Domat Tour Bratislava
Brno
Domat Tour Brno