Veletrh Amper 2016

V minulém týdnu se naše společnost zúčastnila 24. ročníku mezinárodního veletrhu AMPER, který je zaměřen zejména na elektrotechniku, automatizaci a energetiku. Na letošním veletrhu se prezentovalo 605 společností z 23 zemí a navštívilo jej 45 200 návštěvníků.

Měli jsme za cíl představit našim návštěvníkům novou generaci hardwaru i softwaru. V části hardwaru jsme představili podstanice řady mark a to od nejnižší řady mark100 až výkonovou stanici markMX s vývojovým prostředím Merbon IDE. Tento nový programovací nástroj podporuje jak funkční bloky, na které jsou naši stávající obchodní partneři zvyklí, tak strukturovaný text a možnost tvorby vlastních bloků. To, že jdeme správným směrem, bylo kvitováno i ze strany zákazníků tím, že oceňují možnost samostatného doprogramování různých typu komunikačních protokolů, bez nutnosti naši spoluúčasti. Domat Control System je z tohoto hlediska flexibilnější pro naše integrátory a dostává se do daleko širšího spektra využití i pro programátorsky náročnější aplikace. Velmi pozitivní ohlas také měla nová aplikace pro chytré telefony a tablety Merbon Menu Reader. Toto rychle rozvíjející se odvětví je jistě vhodnou platformou pro uživatelské rozhraní mezi koncovým uživatelem a technologií. V neposlední řadě jsme na veletrhu také prezentovali naše nové převodníky a redesign stávajícího hardwaru.

Velice děkujeme všem obchodním partnerům, přátelům i návštěvníkům z řad odborníků a široké veřejnosti za návštěvu našeho stánku.

amper_2016