Tehnika Bělehrad, Srbsko

V srbském Bělehradu se ve dnech 11. až 15. května 2015 konal Technický veletrh, jehož významným partnerem byla Česká republika. V rámci české expozice, organizované ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, vystavoval i Domat Control System. V expozici se návštěvníci mohli seznámit jak se základními položkami sortimentu Domat, tak s řadou novinek roku 2015. Během živých diskuzí s návštěvníky se ukázalo, že srbský zákazník je orientovaný, i když má zkušenost spíše s průmyslovou regulací, než s řídicími systémy budov. Mile nás překvapila zejména otevřenost studentů a zájem o volně programovatelná PLC. Stavební trh v zemi má velký potenciál, i když projekty obvykle trvají dlouho a nejsou vždy dokončovány. Technický veletrh v Bělehradu se ukázal být zajímavou platformou pro nové obchodní kontakty nejen do Srbska, ale i Makedonie, Černé Hory a dalších zemí regionu.

belehrad_stanek1