Jak ušetřit za čtyři měsíce čtvrt milionu

Všichni známe supermarkety a hypermarkety Spar. V České republice jich najdeme necelou padesátku, další desítky jsou provozovány v Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku i v dalších zemích. Od r. 2004 jsou všechny nové hypermarkety i supermarkety ve všech čtyřech jmenovaných státech vybavovány řídicím systémem Domat a napojeny na centrální řídicí stanice. Technologie je již deset let standardizovaná, což usnadňuje srovnávání hospodárnosti provozu.

Ve snaze o snižování provozních nákladů se investor rozhodl navázat s firmou Domat Control System užší spolupráci i na poli energetického managementu. U čtyř vybraných marketů byly počítány poměrové ukazatele, tedy roční spotřeby energií na jednotku plochy, které poměrně úzce kopírovaly vnitřní teploty v prodejně. Energetický management probíhal v období od června do prosince 2013 v hypermarketech v Liberci a Česká Lípě.

Jako první nastoupil nezávislý energetický auditor. Vypracoval pro oba vybrané objekty podrobný energetický audit, budovy byly klasifikovány v energetické třídě D. V závěru zprávy auditor navrhl tři varianty pro realizaci úsporných opatření, každá z nich měla jiné požadavky na investice a jinou dobu návratnosti. Investor vybral variantu první, která v podstatě znamenala pouze řádné zaregulování  systému – s prakticky nulovými investičními náklady. Akce byla spuštěna se začátkem topné sezóny na podzim roku 2013, kdy správa řídicích systémů přešla pod dispečera firmy Domat. Na celý proces průběžně dohlížel auditor. Technik firmy Domat pak každodenně přes Internet kontroloval provozní parametry a měnil je podle doporučení auditora.

Po čtyřech měsících, v lednu 2014, byla akce vyhodnocena. Dosažené celková úspory na vytápění za období září až prosinec 2013 byla skvělých 32,5 % z referenčních nákladů, což odpovídá částce 281 500,- Kč. Návratnost vynaložených nákladů byla neuvěřitelných 52 dní. Odhad průměrné úspory při plošné aplikaci na ostatní objekty pouze v části vytápění se bude pohybovat v rozmezí  17 – 25 %.  Investor se okamžitě rozhodl aplikovat testovaný postup na další markety, a to včetně chladící sezóny, kde úspora nákladů by měla být ještě vyšší.

Tuto službu je možné poskytovat i na objektech, kde je instalován řídicí systém jiné značky než Domat. Její součástí je totiž integrace řídicího systému do portálu ContPort, který měřená data vyhodnocuje. V ideálním případě je objekt vybaven komunikativními měřiči tepla a elektroměry, nicméně pro analýzu stačí i ruční odečty nebo dokonce jen faktury za energie. Klíčovým úkolem pro úspěšnou ekonomickou návratnost projektu je minimalizovat jeho náklady – proto se jako velmi atraktivní jeví právě varianta bez obměny technologií, jen s expertní prací se stávajícím řídicím systémem.

 
Autorem článku je Jan Vidim
 

Mohlo by Vás zajímat:

ENERGETICKÝ MANAGEMENT