ÚJV Řež – Výroba vodíku z OZE

Domat Control System se podílí i na zajímavém projektu výroby a využití vodíku z obnovitelných zdrojů. V ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy vzniklo experimentální zařízení, obsahující solární elektrárnu, akumulátory, generátor vodíku, vodíkový článek a střídače pro zásobování sítě. Zásobník vodíku má objem 10 m3 a skladuje vodík o tlaku až 15 barů. V řídicím systému je možné volně programovat regulační strategie pro optimální využití vždy té energie, která je nákladově nejdostupnější: pokud je dostatek slunečního svitu, energie z fotovoltaické elektrárny je přeměněna na střídavý proud a přivedena přímo do sítě. Je-li odběr sítě nižší, než okamžitý výkon FVE, přebytečná UJV_Rezenergie se skladuje v akumulátorech pro denní akumulační cykly, resp. přivádí se do generátoru vodíku, který je možné uchovávat dlouhodobě. Při nedostatečném výkonu FVE či vyšší spotřebě ze sítě je povolen chod vodíkového článku, který přeměňuje vodík na stejnosměrný proud. Ten je pak přes střídač přiváděn do sítě se spotřebiči. Další fyzické vstupy a výstupy modulu MXIO řeší monitoring teploty a tlaku v potrubí a zásobníku vodíku, temperování strojoven a jiné pomocné funkce.

V další etapě se počítá s využitím dat z modelu předpovědi počasí, který je jako služba RcWare Weather již několik let úspěšně nasazován pro řízení topných a chladicích okruhů s vysokou setrvačností.

Na projektu je zajímavá především datová integrace veškerých technologií (FV střídače SMA, řízení akumulátorů Studer, střídač Xantrex, generátor vodíku Hogen, vodíkový palivový článek Fronius). Díky ní je možné monitorovat a ukládat všechny provozní i diagnostické údaje z technologií a zároveň je i požadovaným způsobem řídit.