OC Fontána Teplice

V únoru 2014 dokončili technici Domat Control System softwarové práce na projektu Obchodní centrum Fontána v Teplicích. Řídicí systém novostavby obchodního centra je koncipován tak, aby se mohl bez problémů přizpůsobovat změnám v obsazení nájemci i ve způsobu využití jednotlivých prostor. Flexibilitu zajistily volně programovatelné podstanice s dotykovým displejem, kterých je v systému 11. Tyto podstanice jsou dále doplněny malými procesními stanicemi IPLC301. Kromě klasických VZT jednotek je v kancelářské části ještě 50 fancoilů s regulátory FC010, kanceláře s okny do venkovní fasády jsou vybaveny centralizovaným ovládáním žaluzií s moduly MW240.

Budova využívá dálkové teplo ze systému CZT s přípojným výkonem 2 000 kW, pro chlazení slouží zdroj chladu o výkonu 2 300 kW. Do systému řízení budovy jsou dále zaintegrovány řídicí systémy výtahů, eskalátorů a dieselagregátu, nechybí ani řízení osvětlení a integrace EZS a EPS včetně 161 signálů stavu protipožárních klapek. V garážích je 24 čidel oxidu uhelnatého. Domat tak zajišťuje bezpečný a energeticky úsporný chod celého objektu.

Data jsou přivedena jak na místní grafickou centrálu, tak na centrální dispečink firmy JTH, která spravuje řadu podobných objektů. Dálkový přístup k řídicím systémům budov šetří čas techniků při diagnostice poruch a optimalizaci systému, ale také při odečtech spotřeb energií a rozúčtování nájemcům.