Dispečerské řízení

dispecerske rizeniDomat Control System s.r.o v minulých dvou letech zrealizovala na 75 fotovoltaických a bioplynových elektrárnách v České republice tzv. dispečerská řízení podle novely Energetického zákona 450/2000 Sb., která nařizovala toto řízení zavést všem provozovatelům výroben nad 100 kWp výkonu (v mezním termínu do 6/2013, resp. do 6/2012 u výroben s výkonem nad 2 MWp).

I přes tuto povinnost danou zákonem existuje v současnosti stále vysoké procento provozovatelů výroben, kteří nemají toto dispečerské řízení ještě zrealizováno a vystavují se tak riziku možných problémů a postupům ze strany distribučních společností.

Naše společnost zajišťuje kompletní realizace dispečerského řízení s regulací činného i jalového výkonu (P / Q) na klíč, tedy vypracování projektu realizace, jeho schválení konkrétní distribuční společností (ČEZ Distribuce, E.ON) a kompletní realizaci v místě včetně finálních zkoušek v koordinaci se zástupci distribuční společnosti. Naši zákazníci tak mají jistotu, že jejich řešení je plně v souladu s pravidly provozu distribučních soustav (PPDS) a požadavky zákona i konkrétních distribučních společností.

Během let existence naší společnosti se tak logo Domat objevilo na rozvaděčích dispečerského řízení a monitorovacích systémů u elektráren s více než 750 MWp po celé Evropě.