Certifikace ISO 14001:2005

ISO 14001_2005Při pravidelném auditu naší společnosti byla potvrzena shoda s požadavky ISO 9001:2009 a získali jsme novou certifikaci podle ISO 14001:2005, která se týká systému environmentálního managementu pro vývoj, výrobu a distribuci systémů pro měření řízení a regulaci větrání, vytápění, klimatizace, energetických systémů, soustav a dalších technologických celků. Takto certifikovaná firma tedy řízeně snižuje dopady své činnosti na životní prostředí, což má význam především u stavební činnosti – a tedy při našich systémových zakázkách.