Regulace Domat pomohla získat ocenění za nejlepší energeticky úsporný objekt

kobraSlovinská architektonická kancelář Protim Ržišnik Perc obdržela na Dni energetiků v Portoroži cenu časopisu Finance za nejlepší energeticky úspornou stavbu roku 2012. Tou se stala Kobra v obci Šentjernej – administrativní budova s prodejnou elektroniky a bankovní pobočkou Volksbank. Objekt využívá geotermální a solární energii: 50 kW střešní fotovoltaická elektrárna i panely integrované v přístřešku pro automobily vyrábějí energii, solární kolektory ohřívají užitkovou vodu, vytápění a chlazení zajišťuje reverzibilní tepelné čerpadlo, zemní kolektory předehřívají a předchlazují vzduch pro větrání. Zaoblené rohy budovy mají menší tepelné ztráty, než klasické pravoúhlé.  Celý objekt je navržen s důrazem na funkčnost, tak, aby interiér uživatelům poskytoval příjemná pracoviště pro kreativní a pohodovou práci, ovšem základním cílem architektů bylo zajistit efektivní využití energie s co největším podílem obnovitelných zdrojů.

Během roku 2012 se systém postupně dolaďoval. Ukázalo se, že nejvíce elektrické energie (72 %) spotřebuje osvětlení a další elektrické spotřebiče, jako výpočetní technika, těm je potřeba věnovat v dalších letech více pozornosti. Vytápění a chlazení představuje dalších 20 % a vzduchotechnika 8 % spotřeby. Celková spotřeba el. energie v roce 2012 činila 66 MWh (což představuje 52,4 kWh/m2a), fotovoltaika vyrobila 63,6 MWh. V souhrnných bilancích je tedy budova považována za pasivní. Kdyby se podařilo snížit spotřebu elektrospotřebičů o 5 %, objekt by se stal energeticky aktivním, čili vyrobil by více energie, než spotřebuje.

Dodavatel měření a regulace, firma Kovintrade, slovinský distributor řídicího systému Domat, zajišťovala montáž a programování řídicího systému založeného na procesních stanicích MiniPLC. Velký důraz byl kladen na řízení osvětlení a žaluzií. Tyto systémy spolupracují tak, aby minimalizovaly spotřebu v kancelářích i společných prostorech. Pro obsluhu systému a sledování hodnot slouží vizualizace RcWare Vision. Ředitel a majitel firmy Kobra, Branko Kovačič, je přesvědčen, že řídicí systém hrál v rozhodování komise významnou roli: úspor energie je dosahováno i díky promyšlené integraci všech subsystémů, přehlednému měření a barevným indikátorům hospodárnosti provozu.

Architekti Protim Ržišnik Perc vybrali řídicí systém Domat i díky tomu, že s ním již mají zkušenosti z vlastního objektu ve městě Šenčur. Kobra je další realizovanou budovou, kde moderní technologie neznamená jen komfort a design, ale i konkrétní výsledky v úsporách energií.

Další informace:
http://www.protim.si/index.php?t=projects&id=12478&l=en

Foto: Protim Ržišnik Perc d.o.o.