Domat získal jako první na světě certifikaci TÜV SÜD pro monitoring FVE

Tisková zpráva: Firma Domat Control System, dodavatel řídicích a monitorovacích systémů pro budovy a energetiku, oznámila, že 27. února 2013 byl monitorovací systém Domat pro fotovoltaické elektrárny jako první na světě úspěšně certifikován celosvětovou nezávislou autoritou TÜV SÜD. Certifikace zahrnuje klíčové vlastnosti monitorovacího systému, jako je sledování kvality dat, ukládání dat, detekce poruch, grafické rozhraní, odvozené parametry, maximální zpoždění přenosu dat, dálkový přístup a hlášení alarmů.

„Certifikace našeho monitorovacího systému je pro nás důležitým momentem. Klademe důraz na standardy, kvalitní provádění projektů a systémovost. Právě nezávislý audit je pro naše zákazníky známkou záruky, že jejich projekty budou realizovány podle jasných pravidel. Co ale považuji za naprosto výjimečné je to, že certifikaci na monitorovací systém pro fotovoltaické elektrárny jsme získali jako první firma v celosvětovém měřítku. Monitoringu a řízení FVE se věnujeme od roku 2008 a certifikaci považuji za určité zhodnocení našeho dlouhodobého know-how“, říká Radim Barša, vedoucí systémového prodeje Domat Control System.
předání certifikátu TUV 2

Dokument od zástupců certifikační organizace TÜV SÜD Czech s.r.o. převzal společně s Radimem Baršou i Jan Vidim, vedoucí oddělení vývoje. „Funkční monitoring je jediná cesta, jak dlouhodobě zaručit předpokládané výnosy FVE. Pouze soustavné sledování výrobních parametrů a parametrů prostředí umožňuje plánovat nutnou údržbu a dostatečně rychle reagovat na problémy spojené s výrobou“, doplňuje Jan Vidim. „Certifikát nám usnadní spolupráci se zahraničními partnery v zemích, kde naše systémy nasazujeme. Věříme, že nám pomůže upevnit pozice již v březnu na veletrhu ISH a poté na červnovém Intersolaru.“

Domat Control System je český výrobce systémů a komponent pro měření a regulaci větrání, vytápění, klimatizace a energetických celků. Firma vznikla v roce 2004, v roce 2008 zahájila aktivity v energetice, a to dodávkami systémů pro monitorování a řízení fotovoltaických elektráren. Přibližně 45 % obratu v obchodním roce 2012 tvořil vývoz.