Březnový úspěch na výstavištích

Prvním veletrhem z celkových tří, kterých se společnost Domat Control System s.r.o. v měsíci březnu aktivně zúčastnila, byla mezinárodní výstava ISH ve Frankfurtu nad Mohanem. Celkem zde své výrobky představilo více než 2300 společností z celého světa. Náš stánek byl umístěn v hale věnující se systémům automatizace budov a energetickému managementu. Pocítili jsme velký zájem návštěvníků zejména o aplikaci ContPort, kterou jsme na trh uvedli v nedávné době a která poskytla odpověď na stále rostoucí požadavky investorů na minimalizaci nákladů při provozu objektů. Často se také dotazy týkaly komunikátoru pro sběr dat M007, který s aplikací ContPort velmi úzce souvisí. Je vidět, že prvním krokem k úsporám energie je snaha o jejich měření a tedy zmapování současného stavu budovy nebo průmyslového celku.

Veletrh Amper, který se tradičně konal na brněnském výstavišti ve druhé polovině měsíce, dostál  pověsti největšího veletrhu v oboru konaného v České republice. Zde jsme také zaznamenali velký zájem o aplikaci ContPort a komunikátor M007. Potěšil nás zvýšený zájem o řešení dispečerského řízení činného a jalového výkonu FVE, které je k 30.6.2013 nutno instalovat na všechny fotovoltaické elektrárny o výkonu nad 100kWp. Setkávali jsme se také s četnými požadavky na navrhnutí konkrétního řešení u již existujících projektů. Systémy řízení budov Domat jsou v ČR mezi programátory a systémovými integrátory TZB již poměrně známé, Amper nám umožnil širší spolupráci i s integrátory na poli průmyslového řízení.

V termínu českého Amperu jsme současně podpořili na veletrhu Automaticon ve Varšavě našeho polského distributora, společnost Grupa usługowa Sobolew. Jelikož s tímto veletrhem byla spojena vůbec první takto intenzivní snaha naší společnosti proniknout na polský trh, byli jsme překvapeni poměrně silným povědomím investorů, odborníků, ale také konkurenčních společností o jméně Domat Control System. Českou republiku jsme reprezentovali jako jediný přímý vystavovatel, další české produkty představil polský distributor vizualizace Promotic. Čtyřicetimiliónový polský trh na nás zapůsobil dynamickým dojmem a věříme, že se Polsko stane silným distributorem – zákazníci, ale i vystavující systémoví integrátoři projevili zájem zejména o regulátory jednotlivých místností a pokojové ovladače. Opět se potvrdilo, že orientace na otevřené systémy byla správným rozhodnutím.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem obchodním partnerům, přátelům a zájemcům z řad odborníků i široké veřejnosti za návštěvu našich stánků na březnových veletrzích.