Deska MXL přináší do MXPLC nové drivery

Kompaktní podstanice s 88 I/O, 4 sériovými porty a rozhraním Ethernet, MXPLC, má nyní novou možnost rozšíření: desku MXL, která do MXPLC přináší všechny funkce regulátorů řady IPLC5xx.

Deska MXL obsahuje procesor s OS Linux a licenci SoftPLC runtime s více než 30 drivery pro komunikaci s různými I/O moduly, cizími řídicími systémy a dalšími službami, jako jsou BACnet, Modbus TCP, energetické systémy, solární střídače, server s předpovědí počasí, SoftPLC proxy server atd. Se svou skladbou 16 AI, 8 AO, 32 DI a 32 reléových výstupů nabízí MXPLC výbornou cenu na datový bod a navíc řadu dalších komunikačních funkcí.

Více informací o MXPLC naleznete zde.