Clusterové instalace FVE v Itálii a Bulharsku

Domat Control System v srpnu 2012 úspěšně dokončil a předal poslední elektrárnu z  celkové série 56 MWp, instalovaných od května 2011 do srpna 2012 ve 20 lokalitách v Bulharsku a Itálii. Pro všechny tyto elektrárny dodal Domat stejnosměrné rozvaděče včetně měření stringů a vyhodnocování provozu FVE.  Každá elektrárna je vybavena monitorovacím a řídicím systémem, umožňujícím okamžitě detekovat provozní závadu a informaci přenést  na dispečerské pracoviště, kde je následně vyhodnocena a předána k servisnímu zásahu. Až na výjimky se jednalo o realizace zahraničních investorů, celkem se na projektech podíleli investoři ze tří zemí – Německa, České republiky a Bulharska.

Soubor elektráren byl instalován během čtrnácti měsíců v několika etapách. Na projektu
je zajímavá modularita elektráren – investor předem nevěděl, komu elektrárny prodá, a proto zvolil modulární řešení: v Itálii je instalováno 18 clusterů a v Bulharsku 12 clusterů vždy po 1 MWp, přičemž clustery je možné virtuálně sdružovat do větších celků v případech, že zákazník zakoupil  několikamegawattové řešení. Centrální webový server pro správu je umístěn v České republice a majitelům elektráren poskytuje přehled o funkci systémů, statistiku výroby a poruchovou signalizaci.

Zbývajících 26 MWp je navrženo klasickým způsobem v několika vícemegawattových plantážích,  přivedených na dvě centrály dvou správcovských firem.

Projekt ukázal, že i v mezinárodním prostředí lze díky vysoké míře standardizace  vybudovat homogenní systém. Na instalaci a uvádění do provozu se podíleli dva  technici firmy Domat Control System, kteří při oživování systému zároveň  zaškolovali pracovníky místních správcovských firem. Díky tomuto postupnému  předávání know-how a dálkové technické podpoře přes Internet si místní partneři  jsou schopni sami poradit při drobných úpravách a dolaďování systému.

„Tento přístup nám velmi vyhovuje, protože na požadavky našich zákazníků  umíme reagovat v řádu hodin a bez přímých nákladů“, říká Veselin Alexandrov, projekční a instalační technik bulharské firmy Solarpro. Jeho slova potvrzuje i Markus Harsani z firmy Advanced Energy Industries: „Se systémem (Domat) jsme velmi spokojeni, obsahuje mnoho výtečných funkcí za skvělou cenu“.

V červnu 2012 se tak s ukončením poskytování podpory výkupní ceny v Bulharsku  uzavřela další kapitola rozvoje evropské fotovoltaiky. Domat Control System se  nyní soustřeďuje na instalace v dalších státech a na systémy pro řízení činného  a jalového výkonu, které se vlivem místních legislativních úprav postupně stávají nutnými doplňky již realizovaných instalací.

Domat Control System je česká firma, která od r. 2004 nabízí produkty a systémy pro měření a regulaci energetických systémů v budovách a průmyslu. Od roku 2008, kdy uvedla na trh monitorovací systém pro fotovoltaické elektrárny, dodala  monitoring pro FVE o celkovém výkonu přesahujícím 400 MWp. Domat Control System  má 20 zaměstnanců, společnost sídlí v Pardubicích, provozuje školicí středisko  v Klecanech u Prahy a spolupracuje s partnery a distributory ve 12 zemích.

Ing. Jan Vidim
Oddělení technické podpory
Domat Control System s.r.o.