Konference Bulgaria Solar Energy Summit otvírá cestu na bulharský trh

Ve dnech 27. – 28. října se konala v Sofii konference Bulgaria Solar Energy Summit. Příspěvky byly věnovány především aktuální a budoucí situaci na bulharském trhu a výkupním tarifům, pozornost asi stovky účastníků však přitahovala i témata technická – pravidla pro konstrukci a provoz elektráren a význam monitorovacích systémů.

Součástí národní energetické strategie do r. 2020, jak uvedl Petko Kovachev z Green Policy Institutu, je zvýšit energetickou soběstačnost země, protože 75 % primárních energetických zdrojů je nakupováno v zahraničí, přičemž 95 % tohoto importu pochází z Ruska. Záměrem státu je vytvořit transparentní prostředí pro soukromé i zahraniční investice a tím podpořit financování energetických projektů. Dalším cílem je do r. 2020 dosáhnout pokrytí 16 % spotřeby energie (tedy 21 – 22 % výroby) obnovitelnými zdroji, mezi něž patří i fotovoltaika. Technicky dostupný potenciál FVE je 4,5 TWh ročně, čemuž napomáhá i intenzita slunečního záření, která v jižních a severovýchodních částech země dosahuje až 1500 kWh/m2 ročně.

Problém může nastat po červnu 2012, což je datum, do kdy lze připojovat elektrárny za dnes garantované výkupní tarify. Vzhledem ke zbývajícímu času má z hlediska investorů smysl pouštět se do projektů středního rozsahu (asi do 5 až 10 MWp), aby byla jistota, že developer stihne výrobny připojit. Na trhu je nyní poměrně nepřehledná nabídka komponent i služeb, protože firmy z oboru se po zkušenostech z České republiky vrhly na trh v očekávání „zlaté horečky“. Investoři tedy musí své dodavatele pečlivě vybírat, aby neohrozili úspěšné ukončení projektů. Při rychlosti reakcí investorů v řádu měsíců lze k polovině roku 2012 v Bulharsku očekávat obdobnou situaci, která panovala na českém trhu koncem roku 2010. V tuto chvíli je navíc rozpracováno „až příliš mnoho projektů“, jak podotkl Alexander Arcache (Kronos Solar).

„Bulharský trh přes všechna rizika považujeme za perspektivní a věříme, že na něm zúročíme zkušenost z posledních dvou let v České republice“, shrnul Radim Barša, obchodní ředitel segmentu obnovitelných zdrojů firmy Domat Control System, která vystupovala jako Zlatý sponzor konference. „Již během konference jsme z reakcí na náš příspěvek zaznamenali, že investoři i developeři vyžadují monitoring výroben jako jednu ze záruk úspěšného ekonomického modelu“.