Přístup přes webové rozhraní dálkově (g)

Mezi technologií (technologickou sítí) a webovým prohlížečem je router, v němž je nakonfigurován webový přístup na podstanici (nebo podstanice) s webovým serverem.

Toto řešení vyžaduje spolupráci se správcem sítě nebo poskytovatelem připojení. Ke specifikaci přibude router, případně další síťové komponenty – kontaktujte správce sítě nebo poskytovatele.

Specifikace se nemění, pro webový přístup do podstanic není třeba žádných dalších modulů nebo licencí.

0218_remote_web_access_cz