Dispečerský systém s webovým přístupem (i, j)

Topologie je v zásadě stejná jako v předchozím případě, jen v síti je přímo nebo přes router připojen počítač s webovým klientem.

Webový přístup k RcWare Vision je součástí licencí RC-Vision i RC-Vision-x.

Pro přístup přes internet (z místa mimo síť) řešení vyžaduje spolupráci se správcem sítě nebo poskytovatelem připojení. Ke specifikaci přibude router, případně další síťové komponenty – kontaktujte správce sítě nebo poskytovatele.