Dispečerský systém s více pracovišti (k)

Zde se jedná o případ, kdy kromě PC s místní vizualizací je v systému připojeno vedlejší pracoviště, které má stejná nebo jiná práva. Licence pro vedlejší pracoviště (které sdílí databázi s hlavní vizualizací, tedy obě pracoviště pracují nad jednou technologií) je levnější než licence hlavní – viz ceník. V zásadě jsou možné dva případy propojení:

  • vedlejší pracoviště přistupuje přímo k podstanicím (ty mohou přijímat připojení od hlavního i vedlejšího pracoviště). Zde vedlejší pracoviště funguje, i když hlavní pracoviště je mimo provoz. Nevýhodou je, že u cizích systémů, které by byly připojeny přímo k hlavnímu pracovišti, jako například integrace přes sériovou linku, není možné přistupovat k datům ze dvou počítačů zároveň – toto propojení tedy není v těchto případech vhodné.
  • vedlejší pracoviště přistupuje k databázi hlavního pracoviště  - v tomto případě jsou všechny systémy integrovány do hlavního pracoviště, které musí běžet nepřetržitě, a toto hlavní pracoviště funguje jako komunikační server pro vedlejší pracoviště, kterých může být i více. Výhodou je, že všechny systémy, zaintegrované do hlavního pracoviště, jsou dostupné na pracovištích vedlejších. „Nevýhodou“ je, že hlavní pracoviště musí běžet nepřetržitě. Proto se u rozsáhlých systémů nebo tam, kde jsou vysoké nároky na spolehlivost, hlavní pracoviště konfiguruje jako dataserver, tedy ne jako pracoviště pro obsluhu – pouze jako komunikační rozhraní a úložiště dat. Ostatní, vedlejší pracoviště, potom přistupují k databázi dataserveru a na nich teprve běží grafika, přes kterou uživatelé systém ovládají.

Vedlejší pracoviště může být připojeno i přes Internet, stačí otevřít jeden TCP port. Připojení je primárně chráněno jménem a heslem, existují ale i silnější mechanizmy (např. VPN).

0220_multiple_pc_cz
Dvě pracoviště nad jednou technologií